دريافت نامه

جهت فرستادن نامه (باستثناء شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقوقي) به حوزه ستادي وزارت نيرو، مي‌توانيد از لينك زير فرم پيوست را دريافت و پس از تكميل آن به اداره اسناد و دبيرخانه مركزي حوزه ستادي وزارت نيرو به هريك از روش‌هاي ذيل ارسال نماييد.
ارسال به طريق پست
نشاني پستي: تهران- خيابان وليعصر- اول بزرگراه نيايش- نبش بزرگراه كردستان- كاشي (پلاك) 4- ساختمان حوزه ستادي وزارت نيرو
شناسه پستي: 1996833913  
ارسال به طريق نمابر
شماره نمابر: 81606132-021
ارسال به طريق رايانامه: